Śnieżnik
Schronisko ok. 1920 r. - przed przebudową

Schronisko, a w tle wieża na Śnieżniku

Schronisko współcześnie (grudzień 2009)

Schronisko "na Śnieżniku"


Przed schroniskiem

Początki zagospodarowania Hali pod Śnieżnikiem sięgają XVII w., gdzie z polecenia hrabiego von Althanna zbudowano budę pasterską (nieco bardziej na południe od obecnej lokalizacji schroniska - w obniżeniu pomiędzy Śnieżnikiem i Małym Śnieżnikiem). Na początku XIX w. w miejscu schroniska zbudowano fermę mleczną, gdzie hodowano krowy oraz owce. W obrębie budynków fermy znajdowało się także pomieszczenie dla turystów wraz z bufetem. W 1837 r. właścicielem obszaru Hali pod Śnieznikiem (a dokładniej całego klucza strońskiego) została księżna Marianna Orańska. Jej decyzją jako zarządcę fermy osadzono Szwajcara Michaela Aegertera.

"Szwajcarka"

W 1871 r. księżna Marianna Orańska zdecydowała, że na miejscu obecnej fermy zostanie zbudowany budynek pełniący rolę gospody turystycznej - obecne schronisko. Jego nazwa Szwajcarka (Schweizerei) wzięła się zarówno od stylu w jakim zbudowano obiekt, jak i od szwajcarskiego zarządcy. Na otwarcie schroniska osobiście przybyła księżna Orańska wniesiona na lektyce z Międzygórza. Zbudowana gospoda miała 11 pokoi, 50 miejsc noclegowych oraz dużą salę jadalną. W 1880 r. obok schroniska otworzono stację meteorologiczną. Po śmierci księżnej tereny z gospodą stały się własnością Hohenzollernów.

Historia powojenna

Po wojnie schronisko zostało przejęte przez Orbis, a następnie w 1947 r. przez Zarząd Schronisk Górskich PTT. W 1948 r. schronisko zostało uruchomione pod nazwą "Na Śnieżniku". W połowie lat 50. miało ok. 60 miejsc noclegowych. W okresie do lat 80. przeprowadzono jedynie kilka drobnych remontów. W 1982 r. do schroniska przeniósł się Zbigniew Fastnacht - przewodnik sudecki. Następnego roku został on kierownikiem i dzierżawcą rozpoczynając okres napraw i udoskonaleń schroniska (m.in. doprowadzając prąd). Po śmierci Z. Fastnachta kierownikiem został jego syn Jacek Fastnacht. W ostatnich latach na Hali pod Śnieżnikiem organizowany jest memoriał im. Z. Fastnachta w narciarstwie alpejskim.

Więcej informacji o wieży na Śnieżniku

Opracowano na podstawie:

  • Słownik geografii turystycznej Sudetów, praca zbiorowa pod red. Marka Staffy, Tom 16, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
  • źródła własne

© 2010 - 2023 ProjektB